Company profile

ENVIGEO (as EnviGeo, Ltd.) was established on April 1, 1994.
Its activities focused primarily on geological work in the field of environment. In 1998, subsidiaries of ENVISTAV, Ltd., ENVITAZ, Ltd. and ENVIGIS, Ltd. were established as a result of expanding the company’s activities in the areas of environmental construction, mining and processing of mineral resources and geographic information systems (GIS). The extention of activities by drilling work led to the creation of the ENVITEC Technical Works Department in 2001.

In 2003, the joint-stock company ENVIGEO was established. The original subsidiaries associated in the holding and the technical works department were transformed into its branch plants.

In 2007, the company underwent another reorganization.

Currently, the company consists of 4 divisions:
ENVIGEO – ENVISTAV – ENVITAZ – ENVITEC

The management system of ENVIGEO, Inc. is certified and meets the requirements of standards:

ISO 9001: 2015

ISO 14001: 2015

ISO 45001: 2018

EMAS: 2023

Legal form

1994 – 1998 Company with limited liability
1998 – 2002 Holding limited liability company
Since 2003 Joint-stock Company, divided into branch plants
Since 2007 Joint-stock Company, divided into divisions

Downloads

Switch The Language

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk