Geology and environment

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA)

Since 1994, when the Act on Environmental Impact Assessment (currently in force Act No. 24/2006 Coll.) entered into force, ENVIGEO has ranked among the major environmental consultants in the field of environmental impact assessment (EIA), on a commercial basis. A high quality of outputs is guaranteed by a group of environmental experts – employees of the company with many years of experience together with a group of external collaborators – specialists.

Currently, the number of environmental documentation prepared by ENVIGEO according to the Act on Environmental Impact Assessment (Act No. 127/1994 Coll., Act No. 24/2006 Coll.), ie the announcement of change, intentions and assessment reports has exceeded 250, including landfills and other waste facilities, shopping centers and supermarkets, multifunctional buildings, apartment buildings and residential areas, sports facilities and recreational areas, industrial facilities and technologies, mines, etc.

OFFERED SERVICES

 • elaboration of environmental documentation – announcement of change, intent of activity and assessment reports in accordance with the provisions of Act No. 24/2006 Coll. on Environmental Impact Assessment and on amendments to certain acts
 • environmental advice / environmental audit
Number of intentions and assessment reports prepared by ENVIGEO in 1995-2018
Number of environmental documentation by type of activity under consideration
Milan PONIŠT, M.Sc.

head of EIA department

tel.: +421 (48) 471 24 60
mobile: +421 902 959 319

ENVIGEO DIVISION
Switch The Language

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk