Geology and environment

ENGINEERING GEOLOGY / GEOTECHNICS

ENVIGEO provides a wide range of services in engineering geology, from standard assessments and surveys for construction of buildings of various categories to solving special engineering-geological and geotechnical problems (landslide remediation, construction of buildings in unbearable and unstable soils…).

In addition to solving specific engineering-geological problems, ENVIGEO’s professional potential is also used in solving regional tasks with engineering-geological issues, paid from public sources (exploration and remediation of slope deformations, monitoring of landslide territories).

OFFERED SERVICES

 • Engineering-geological and geotechnical assessments of various purposes
 • Engineering-geological surveys for the design, construction and reconstruction of civil and industrial buildings (all phases of engineering-geological survey), line constructions (highways and roads, cycle routes, bridges, power lines, gas pipelines, etc.)
 • Exploration and remediation of slope deformations
 • Monitoring of landslide territories
Engineering-geological survey – Banská Bystrica, 2017
Inclinometric measurements in boreholes – Polomka, 2016
Engineering-geological survey, Hydrogeological modeling – Silver Resort Tatranská Lomnica, 2007
Andrea JASOVSKÁ, M.Sc.

head of applied geology department

tel.: +421 (48) 471 24 32
mobile: +421 902 959 427

ENVIGEO DIVISION
Switch The Language

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk