Drilling works

TECHNICAL EQUIPMENT

Since 2001, ENVIGEO has expanded the range of services it offers based on market needs. One of them is the technical work for drilling and sampling rocks, soils and groundwater.

Drilling and sampling rigs – link

The ENVIGEO owns drilling rigs and DPT sampling devices, which can be used for:

 • engineer-geological survey
 • remediation of landslides
 • hydrogeological recconnaisance
 • environmental pollution exploration
 • remediation of polluted environment and groundwater
 • environmental audits
Zoltán JASOVSKÝ, M.Sc.

director of ENVITEC Division

tel.: +421 (48) 471 24 63
fax: +421 (48) 471 24 23
mobile: +421 902 959 339

ENVITEC DIVISION
Switch The Language

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk