Geology and environment

HYDROGEOLOGY

ENVIGEO employs professionals – hydrogeologists who are professionally competent and experienced in designing, managing and evaluating hydrogeological tasks.
Our works are mainly focused on search and protecting drinking and mineral water sources, including calculating the amount of water.

OFFERED SERVICES

 • Hydrogeological assessments (e.g. for infiltration)
 • Calculation of water quantity of water resources
 • Search, exploration, capture and protection of drinking and mineral water sources
 • Design of protective zones for existing sources of drinking and mineral waters
 • Elaboration of expertise for discharges into groundwater
Radovan MASIAR, M.A.

head of contaminated sites department

tel.: +421 (48) 471 24 40
mobile: +421 902 959 301

ENVIGEO DIVISION
Switch The Language

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk