CONSTRUCTION ACTIVITY

Construction work and related design activities and construction engineering are performed by ENVISTAV division within ENVIGEO company. The ENVISTAV division has the professional and technical capacity to carry out even more demanding construction projects.

Construction and design activities

The scope of the offered construction works is wide, but in particular we specialize in the construction of sports grounds and ecological buildings, eg. golf courses and landfills.

Geodetic services

In dealing with very varied types of tasks, the surveyor department staff gained a vast amount of experience from almost every type of geodetic activity.

Switch The Language

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk