Company

ENVIGEO, Inc.
Kynceľová 2
974 11 Banská Bystrica

tel: +421 (48) 471 24 30
fax: +421 (48) 471 24 23
mail: envigeo@envigeo.sk

Leadership

Pavol TUPÝ, M.A.
General Manager
Chairman of the Board

tel: +421 (48) 471 24 37
mobile: +421 902 959 333
mail: tupy@envigeo.sk

Finance

Jozef GAŠPARÍK, M.Sc.
Chief Financial Officer
Vice Chairman

tel: +421 (48) 471 24 43
mobile: +421 903 207 102
mail: gasparik@envigeo.sk

Division Directors

Jaroslav SCHWARZ, M.A.
Director of ENVIGEO Division
Member of the Board

tel: +421 (48) 471 24 39
mobile: +421 902 959 313
mail: schwarz@envigeo.sk

Roman ŠKARBA, M.Sc.
Director of ENVISTAV Division
Member of the Board

tel: +421 (48) 471 24 54
mobile: +421 902 959 316
mail: skarba@envigeo.sk

Martin ČUNDERLÍK, M.Sc.
Director of ENVITAZ Division
Member of the Board

tel: +421 (48) 471 24 52
mobile: +421 902 959 304
mail: cunderlik@envigeo.sk

Zoltán JASOVSKÝ, M.Sc.
Director of ENVITEC Division
Member of the Board

tel: +421 (48) 471 24 63
mobile: +421 902 959 339
mail: jasovsky@envigeo.sk

ENVIGEO Division

Managers

Andrea JASOVSKÁ, M.Sc.
Head of Department
Applied Geology

tel: +421 (48) 471 24 32
mobile: +421 902 959 427
mail: jasovska@envigeo.sk

Radovan MASIAR, M.A.
Head of Department
Environmental Burdens

tel: +421 (48) 471 24 40
mobile: +421 902 959 301
mail: masiar@envigeo.sk

Milan PONIŠT, M.Sc.
Head of Department
EIA

tel: +421 (48) 471 24 60
mobile: +421 902 959 319
mail: ponist@envigeo.sk

Pavel PITOŇÁK, Ph.D.
Head of Department
Information Systems

tel: +421 (48) 471 24 35
mobile: +421 902 959 393
mail: ppitonak@envigeo.sk

Responsible Geological Researchers

Adam LICHÝ, Ph.D.

tel: +421 (48) 471 24 45
mobile: +421 902 959 330
mail: lichy@envigeo.sk

Zuzana MÉSZÁROSOVÁ, M.Sc.

tel: +421 (48) 471 24 68
mobile: +421 911 087 098
mail: meszarosova@envigeo.sk

Adrián ILKANIČ, M.Sc.

tel: +421 (48) 471 24 60
mobile: +421 902 959 318
mail: ilkanic@envigeo.sk

Jana NIGRÍNYOVÁ, M.A.

tel: +421 (48) 471 24 29
mobile: +421 902 959 303
mail: nigrinyova@envigeo.sk

ENVISTAV Division

Managers

Marián HORÁK
Site Manager

tel: +421 (48) 471 24 51
mobile: +421 905 239 677
mail: horak@envigeo.sk

Michal SMREK
Site Manager

tel: +421 (48) 471 24 51
mobile: +421 911 803 007
mail: msmrek@envigeo.sk

Peter STRMEŇ
Site Manager

tel: +421 (48) 471 24 65
mobile: +421 902 959 359
mail: strmen@envigeo.sk

Róbert ŠARKÖZI
Assistant

tel: +421 (48) 471 24 51
mail: sarkozi@envigeo.sk

ENVITAZ Division

Manager

Martin HATALA
Operation Manager

mobile: +421 902 959 027
mail: hatala@envigeo.sk

ENVITEC Division

Managers

Karol BÚGEL, M.Sc.
Technologist

tel: +421 (48) 471 24 67
mobile: +421 902 959 035
mail: bugel@envigeo.sk

Vladimír PETRÁŠ, M.Sc.
Technologist

tel: +421 (48) 471 24 67
mobile: +421 902 959 332
mail: petras@envigeo.sk

Switch The Language

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk