Construction activity

GEODETIC SERVICES

In dealing with very varied types of tasks, the surveyor department staff gained a vast amount of experience from almost every type of geodetic activity. Variety and extraordinary demands on quality and speed of measurements required not only continuous improvement of staff qualifications, but also equipment modernization.

OFFERED SERVICES

Engineering geodesy
 • building stakeout networks and point data fields
 • planimetric and altimetric demarcation of the territory for projects of construction works
 • surveying of engineering networks
 • demarcation of building objects
 • preparation of documentation of the actual creation of construction works
 • control measurement of spatial position of building objects
 • control of geometric parameters of industrial objects and facilities
 • preparation of special-purpose thematic maps (technical map of the city, basic map of the quarry, factory…)
 • creating digital terrain models and calculating cubature
 • altitude measurements – technical and precise leveling
Technical equipment

Nikon NPL-350 total station

Stonex S9III N PLUS

Topcon RT-5 Sa

Miroslav SMREK

surveyor

tel.: +421 (48) 471 24 51
fax: +421 (48) 471 24 23
mobile: +421 902 959 312

ENVISTAV DIVISION
Switch The Language

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk