Construction activity

PHOTO GALLERY OF SELECTED CASE STUDIES

Zbojné

Remediation of the geological environment within the construction project of the connecting VTL gas pipeline PL-SR, 2022
(client: eustream, Inc.)

Luštek

Landfill sites Luštek
Stage IV, 3rd construction phase – southeast, 2022
(client: Marius Pedersen, Inc.)

Banská Bystrica

Recultivation of the Šalková regional landfill sites
Stage I – substage II, part “B”, 2022
(client: Marius Pedersen, Inc.)

Detva

Recultivation of the Detva regional landfill sites
Detva, 2021-2022
(client: Technické služby Detva Ltd.)

Livinské Opatovce

Landfill sites Chudá Lehota
Stage III NNO, SO-31 Recultivation, 2021
(client: BORINA EKOS Ltd.)

Bzenica

Landfill sites Bzenica – Uhlisko
New landfill sites, 2nd and 3rd cassette, 2021
(client: Bzenex BMP Ltd.)

Jakub

Road I/59 in B. Bystrica, Jakub district
Emergency intervention against falling rocks, 2021
(client: Slovak road administration)

FENIX, Banská Bystrica

Production building with administration
Rainwater drainage, paved surfaces and fencing, 2021-2022
(client: ELBE, Ltd.)

Liptovská Dúbrava

Collapse of tailings pond
Immediate emergency intervention, 2019-2020
(client: Rudné bane, SOE)

Zvolenská Slatina

Landfill sites Zvolenská Slatina
Stage III, 2nd part, 2019-2020
(client: Spoločnosť Pohronie Inc.)

SCANIA, Budča

Dealership and distribution center
Construction of the Scania Slovakia center, 2018-2019
(client: SCANIA SLOVAKIA Ltd.)

Livinské Opatovce

Landfill sites Chudá Lehota
Stage II of the landfill at NO, 1st part, 2016
(client: BORINA EKOS Ltd.)

Sliač

Tri Duby golf course
Construction of a golf course,
2004-2008
(client MHC HRON, Ltd.)

Roman ŠKARBA, M.Sc.

director of ENVISTAV Division

tel.: +421 (48) 471 24 54
fax: +421 (48) 471 24 23
mobile: +421 902 959 316

ENVISTAV DIVISION
Switch The Language

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk