Construction activity

CONSTRUCTION ACTIVITIES

Construction work and related design activities and construction engineering are performed by ENVISTAV division within ENVIGEO company. The ENVISTAV division has the professional and technical capacity to carry out even more demanding construction projects. The scope of the offered construction works is wide, but in particular we specialize in the construction of sports grounds and ecological buildings, eg. golf courses and landfills.

OFFERED SERVICES

The ENVISTAV division offers construction works:

 • design and construction of landfills for all types of waste
 • design and implementation of reclamation work, especially in landfill sites
 • revitalization (greening) of devastated areas (heaps, dumps, industrial areas…)
 • design and construction of sports facilities (golf courses and training areas, tennis courts…)
 • design and construction of reinforced surfaces
 • design and implementation of engineering networks: water supply, sewerage, gas distribution…
 • design and construction of multifunctional buildings, production and sales halls
 • demolition work
 • realization of engineering activities (as part of construction works)

MACHINERY

The ENVISTAV division has its own machinery, consisting of:

 • Bucket wheel loader CAT 236B
 • Compact belt loader CAT 247
 • Mini crawler excavator CAT 301,5
 • Mini crawler excavator CAT 303C CR
 • Crawler excavator CAT 307 B
 • Crawler excavator CAT 308 CR
 • Crawler dozer CAT D5
 • Excavator – loader Komatsu WB 93S
 • Vibratory roller CAT CB 224E
 • Roller CAT CS 563
Roman ŠKARBA, M.Sc.

director of ENVISTAV Division

tel.: +421 (48) 471 24 54
fax: +421 (48) 471 24 23
mobile: +421 902 959 316

ENVISTAV DIVISION
Switch The Language

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk