Profil spoločnosti

Spoločnosť ENVIGEO (ako EnviGeo, s.r.o.) vznikla 1. apríla 1994.
Svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. V roku 1998 vznikli dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

V roku 2003 vznikla akciová spoločnosť ENVIGEO. Pôvodné dcérske spoločnosti združené v holdingu a oddelenie technických prác sa transformovali na jej odštepné závody.

V roku 2007 prešla spoločnosť ďalšou reorganizáciou.

V súčasnosti ju tvoria 4 divízie:
ENVIGEO – ENVISTAV – ENVITAZ – ENVITEC

Systém riadenia spoločnosti ENVIGEO, a.s. je certifikovaný a spĺňa požiadavky noriem:

ISO 9001: 2015

ISO 14001: 2015

ISO 45001: 2018

EMAS: 2023

Právna forma

1994 – 1998 spoločnosť s ručením obmedzeným
1998 – 2002 holding spoločností s ručením obmedzeným
Od 2003 akciová spoločnosť, členená na odštepné závody
Od 2007 akciová spoločnosť, členená na divízie

Dokumenty na prezretie a stiahnutie

Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk