Our workplaces

Address:
Kynceľovská cesta 2/8
974 11 Banská Bystrica

GPS coordinates:
+48° 44′ 50.50″, +19° 11′ 6.32″
map

Contact:
tel: +421 (48) 471 24 30
fax: +421 (48) 471 24 23
e-mail: envigeo@envigeo.sk

Address:
Zvolenská cesta 3713/91
974 05 Banská Bystrica

GPS coordinates:
+48° 42′ 01.4″, +19° 08′ 20.7″
map

Contact:
mobile: +421 902 959 339
fax: +421 (48) 471 24 63
e-mail: jasovsky@envigeo.sk

Address:
Priemyselná 12
Žiar nad Hronom

GPS coordinates:
+48° 33′ 40.17″, +18° 50′ 37.08″
map

Contact:
mobile: +421 902 959 304
fax: +421 (48) 471 24 23; 52
e-mail: cunderlik@envigeo.sk

Switch The Language

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk