Drilling works

ENGINEERING AND LOCKSMITH PRODUCTION

At the workplace of the ENVITEC division is a universal engineering-locksmith’s workshop, which is equipped with lathes, milling machines, shaping machine, machine saw, grinders, stand drills, welding machine, hydraulic shears and plate rolling machine. Engineering-locksmith’s workshop serves for technical support of field workplaces, production of drilling material and filters designed for equipping boreholes and custom-made small-lot production.

OFFERED SERVICES

 • production of filters
 • production of drilling tools
 • production of sampling tools
Zoltán JASOVSKÝ, M.Sc.

director of ENVITEC division

tel.: +421 (48) 471 24 63
fax: +421 (48) 471 24 23
mobile: +421 902 959 339

ENVITEC DIVISION
Switch The Language

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk