Geology and environment

ECONOMIC GEOLOGY

ENVIGEO offers comprehensive service in the search and exploration of mineral deposits. Company employees – economic geologists – have extensive experience in exploring deposits of traditional mineral resources (building stone, gravelly sand) and non-traditional raw materials for special, especially environmental purposes (bentonite, zeolite…).

ENVIGEO has developed dozens of calculations of metalliferous and non-metalliferous raw materials in accordance with current legislative requirements for exclusive deposits and non-reserved mineral deposits.

Time requirements have also given rise to an unconventional type of task between economic geology and environmental sciences, such as the requirement to process of a plan for the reclamation of quarries and clay pits and their alignment with EU directives on the protection of birds and biodiversity.

OFFERED SERVICES

 • Geological surveys of deposits
  • prognostic deposit studies
  • deposit geological survey at all phases (searching, detailed, mining)
  • calculation of reserves of exclusive deposits according to the conditions of use in categories Z-1, Z-2 and Z-3 and calculation of reserves of non-reserved minerals deposits
 • Environmental consultancy in mining practise
  • drafting reclamation plan in accordance with biodiversity protection requirements
Jaroslav SCHWARZ, M.A.

director of ENVIGEO Division

tel.: +421 (48) 471 24 39
mobile: +421 902 959 313

ENVIGEO DIVISION
Switch The Language

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk