Stavebná činnosť

STAVEBNÉ PRÁCE

Stavebné práce a s tým spojenú projekčnú činnosť a inžiniering stavieb vykonáva v rámci spoločnosti ENVIGEO, a.s. divízia ENVISTAV. Divízia ENVISTAV má odborné a technické kapacity na realizáciu aj náročnejších stavebných projektov. Rozsah ponúkaných stavebných prác je široký, osobitne sa však špecializujeme na výstavbu športovísk a ekologických stavieb, napr. golfových ihrísk a skládok.

AKTUÁLNA PONUKA NAŠICH SLUŽIEB

Divízia ENVISTAV ponúka stavebné práce:

 • projektovanie a výstavba skládok všetkých druhov odpadov
 • projektovanie a realizácia rekultivačných prác, predovšetkým na skládkach odpadov
 • revitalizácia (zazelenenie) zdevastovaných území (haldy, výsypky, priemyselné areály…)
 • projektovanie a výstavba športovísk (golfových ihrísk a tréningových plôch, tenisových kurtov…)
 • projektovanie a výstavba spevnených plôch
 • projektovanie a realizácia inžinierskych sietí: vodovodov, kanalizácií, rozvodov plynu…
 • projektovanie a výstavba polyfunkčných objektov, výrobných a predajných hál
 • vykonávanie búracích prác
 • vykonávanie inžinierskej činnosti (ako súčasť komplexu stavebných prác)

STROJOVÉ VYBAVENIE

Divízia ENVISTAV disponuje vlastným strojovým vybavením, ktoré pozostáva z:

 • Kolesový šmykom riadený nakladač CAT 236B
 • Kolesový šmykom riadený nakladač Novotný
 • Kompaktný pásový nakladač CAT 247
 • Nákladné auto Mercedes 8×6
 • Nákladné auto SCANIA 8×6 s hydraulickou rukou
 • Nákladné auto Volvo 6×6
 • Pásové mini rýpadlo CAT 301,8
 • Pásové mini rýpadlo CAT 303C CR
 • Pásové rýpadlo CAT 308 CR (2x)
 • Pásové rýpadlo CAT 316
 • Pásové rýpadlo CAT 320
 • Pásový dózer CAT D4
 • Pásový dózer CAT D5
 • Rýpadlo – nakladač Komatsu WB 93S
 • Vibračný valec CAT CB 224E
 • Valec CAT CS 563
Mgr. Roman ŠKARBA

riaditeľ divízie ENVISTAV

tel.: 048 – 471 24 54
fax: 048 – 471 24 23
mobil: 0902 959 316

DIVÍZIA ENVISTAV
Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk