Spoločnosť

ENVIGEO, a.s.
Kynceľovská cesta 2/8
974 11 Banská Bystrica

tel: 048 – 471 24 30
fax: 048 – 471 24 23
mail: envigeo@envigeo.sk

Vedenie

RNDr. Pavol TUPÝ
generálny riaditeľ
predseda predstavenstva a.s.

tel: 048 – 471 24 37
mobil: 0902 959 333
mail: tupy@envigeo.sk

Financie

Ing. Jozef GAŠPARÍK
finančný riaditeľ
podpredseda predstavenstva a.s.

tel: 048 – 471 24 43
mobil: 0903 207 102
mail: gasparik@envigeo.sk

Riaditelia divízií

RNDr. Jaroslav SCHWARZ
riaditeľ divízie ENVIGEO
člen predstavenstva a.s.

tel: 048 – 471 24 39
mobil: 0902 959 313
mail: schwarz@envigeo.sk

Mgr. Roman ŠKARBA
riaditeľ divízie ENVISTAV
člen predstavenstva a.s.

tel: 048 – 471 24 54
mobil: 0902 959 316
mail: skarba@envigeo.sk

Ing. Martin ČUNDERLÍK
riaditeľ divízie ENVITAZ
člen predstavenstva a.s.

tel: 048 – 471 24 52
mobil: 0902 959 304
mail: cunderlik@envigeo.sk

Ing. Zoltán JASOVSKÝ
riaditeľ divízie ENVITEC
člen predstavenstva a.s.

tel: 048 – 471 24 63
mobil: 0902 959 339
mail: jasovsky@envigeo.sk

Divízia ENVIGEO

Vedúci pracovníci

Mgr. Andrea JASOVSKÁ
vedúca odboru
aplikovanej geológie

tel: 048 – 471 24 32
mobil: 0902 959 427
mail: jasovska@envigeo.sk

RNDr. Radovan MASIAR
vedúci odboru
environmentálnych záťaží

tel: 048 – 471 24 40
mobil: 0902 959 301
mail: masiar@envigeo.sk

Ing. Milan PONIŠT
vedúci odboru posudzovania
vplyvov na životné prostredie

tel: 048 – 471 24 60
mobil: 0902 959 319
mail: ponist@envigeo.sk

RNDr. Pavel PITOŇÁK, CSc.
vedúci odboru
informačných systémov

tel: 048 – 471 24 35
mobil: 0902 959 393
mail: ppitonak@envigeo.sk

Zodpovední riešitelia geologických úloh

RNDr. Adam LICHÝ, PhD.

tel: 048 – 471 24 45
mobil: 0902 959 330
mail: lichy@envigeo.sk

Mgr. Zuzana MÉSZÁROSOVÁ

tel: 048 – 471 24 68
mobil: 0911 087 098
mail: meszarosova@envigeo.sk

Ing. Adrián ILKANIČ

tel: 048 – 471 24 60
mobil: 0902 959 318
mail: ilkanic@envigeo.sk

Mgr. Jozef MIHALKOVIČ

tel: 048 – 471 24 61
mobil: 0902 959 022
mail: mihalkovic@envigeo.sk

Divízia ENVISTAV

Vedúci pracovníci

Marián HORÁK
stavbyvedúci

tel: 048 – 471 24 51
mobil: 0905 239 677
mail: horak@envigeo.sk

Michal SMREK
stavbyvedúci

tel: 048 – 471 24 51
mobil: 0911 803 007
mail: msmrek@envigeo.sk

Peter STRMEŇ
stavbyvedúci

tel: 048 – 471 24 65
mobil: 0902 959 359
mail: strmen@envigeo.sk

Róbert ŠARKÖZI
asistent

tel: 048 – 471 24 51
mail: sarkozi@envigeo.sk

Divízia ENVITAZ

Vedúci pracovník

Martin HATALA
vedúci prevádzky

mobil: 0902 959 027
mail: hatala@envigeo.sk

Divízia ENVITEC

Vedúci pracovníci

Ing. Vladimír PETRÁŠ
prevádzkový technik

tel: 048 – 471 24 67
mobil: 0902 959 332
mail: petras@envigeo.sk

Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk