Vrtné práce

STROJNÍCKA A ZÁMOČNÍCKA VÝROBA

Na pracovisku divízie ENVITEC je zriadená univerzálna strojnícko-zámočnícka dielňa, ktorá je vybavená sústruhmi, frézami, obrážačkou, strojnou pílou, brúskami, stojanovými vŕtačkami, zváračkou, hydraulickými nožnicami a zakružovačkou plechov. Strojnícko-zámočnícka dielňa slúži na technické zabezpečenie terénnych pracovísk, výrobu zemevrtného materiálu a filtrov určených na vystrojenie vrtov a zákazkovú malosériovú výrobu.

AKTUÁLNA PONUKA NAŠICH SLUŽIEB

 • výroba filtrov
 • výroba zemevrtného náradia
 • výroba vzorkovacieho náradia
Ing. Zoltán JASOVSKÝ

riaditeľ divízie ENVITEC

tel.: 048 – 471 24 63
fax: 048 – 471 24 23
mobil: 0902 959 339

DIVÍZIA ENVITEC
Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk