Pracoviská ENVIGEO, a.s.

Adresa:
Kynceľová 2
974 11 Banská Bystrica

GPS súradnice:
+48° 44′ 50.50″, +19° 11′ 6.32″
mapa

Kontakt:
tel: 048 – 471 24 30
fax: 048 – 471 24 23
e-mail: envigeo@envigeo.sk

Adresa:
Priemyselná 12
Žiar nad Hronom

GPS súradnice:
+48° 33′ 40.20″, +18° 50′ 37.10″
mapa

Kontakt:
tel: 0902 959 304
fax: 048 – 471 24 52
e-mail: cunderlik@envigeo.sk

Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk