Construction activity

SELECTED CASE STUDIES – PHOTO GALLERY

Euromotor – Sales and service center, Banská Bystrica – III. phase, 2011
(client: EUROMOTOR, Ltd., Banská Bystrica)

Regional waste landfill, Banská Bystrica – I. phase – II. sub-step, area A – Šalková, 2011
(client: Marius Pedersen, Trenčín)

HTI – Administrative building BCV-Elektrokomplex – reinforced areas, water, sewerage, gas, 2011
(client: HTI Real, Ltd., Bratislava)

Reclamation of regional waste landfill, Detva-Studienec – II. phase, 2011
(client: Detva town)

Storage of hazardous waste and waste from electrical equipment, Šulekovo-Hlohovec, 2010-2011
(client: Marius Pedersen, Inc., Trenčín)

Landfill, Kostolné – II. phase – 1. part, 2010-2011
(client: Kopaničiarska odpadová, Ltd., Kostolné)

Landfill, Kostolné – Reclamation – I. phase, 1. and 2. part, 2010-2011
(client: Kopaničiarska odpadová, Ltd., Kostolné)

Reconstruction of the SO-02 hall to a sorting line – Marius Pedersen, Zvolen – handling and reinforced surfaces, 2010
(client: Marius Pedersen, Inc., Zvolen)

Sučany, Connecting DG to SEPS network for the provision of support services, 2009
(client: PEMAX PLUS, Ltd., Banská Bystrica)

Levice, Connecting DG to SEPS network for the provision of support services, 2009
(client: Phoenix Zeppelin, Ltd., Banská Bystrica)

Waste landfill extension TKO – Hnúšťa, 2009
(client: Hnúšťa town)

Reconstruction of the premises of the passenger and utility vehicle shop, expanding the showroom – IX. phase, 2008-2009
(client: MERCEDES – Motor Car – Immo, Ltd., Bratislava)

Golf course, Sliač – construction, 2006-2007
(client: MHC HRON, Ltd., Banská Bystrica)

Service and selling center Mercedes / Chrysler / Jeep, Zvolenská cesta, Banská Bystrica – construction, 2006-2008
(client: MCW, Ltd., Bratislava)

Landfill, Kráľovský Chlmec – construction, 2002-2003
(client: Kráľovský Chlmec, municipal office)

Golf course “Grey Bear”, Tále – EIA, construction approval, project documentation and building permit, construction, 1999-2002
(client: Železiarne Podbrezová, Inc.)

Former antimony smelter in Vajsková – hazardous waste landfill reclamation, 1998-2003
(client: Rudné bane, SOE, Banská Bystrica)

Landfill, Veľký Krtíš – EIA, construction approval, project documentation and building permit, construction, 1994-1996
(client: Veľký Krtíš, civic authorities)

Roman ŠKARBA, M.Sc.

director of ENVISTAV Division

tel.: +421 (48) 471 24 54
fax: +421 (48) 471 24 23
mobile: +421 902 959 316

ENVISTAV DIVISION
Switch The Language

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk