GEOLOGY

ENVIGEO provides a wide range of services in engineering, economic, environmental geology and hydrogeology.

Economic geology

ENVIGEO offers comprehensive service in the search and exploration of mineral deposits, including environmental advice in mining practice.

Engineering geology

ENVIGEO provides a wide range of services in engineering geology, from standard assessments and surveys for construction of building of various categories to solving special engineering-geological and geotechnical problems.

Hydrogeology

ENVIGEO employs professionals – hydrogeologists who are professionally competent and experienced in designing, managing and evaluating hydrogeological tasks of local and regional nature.

Environmental geology

Environmental geology integrates the requirements and practices of classical geology with the requirements for the protection and creation of the environment, especially its abiotic component.

Switch The Language

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk