Stavebná činnosť

FOTOGALÉRIA VYBRANÝCH STAVIEB

Zbojné

Sanácia geologického prostredia
v rámci projektu výstavby prepojovacieho VTL plynovodu PL-SR, 2022 (pre eustream, a.s.)

Luštek

Skládka odpadov Luštek
IV. etapa, 3. výstavbová fáza – juhovýchod, 2022
(pre Marius Pedersen, a.s.)

Banská Bystrica

Rekultivácia regionálnej skládky odpadov Šalková
I. etapa – II. podetapa, časť „B“, 2022
(pre Marius Pedersen, a.s.)

Detva

Rekultivácia regionálnej skládky odpadov
Detva, 2021-2022
(pre Technické služby Detva s.r.o.)

Livinské Opatovce

Skládka odpadov Chudá Lehota
III. etapa NNO, SO-31 Rekultivácia, 2021
(pre BORINA EKOS s.r.o.)

Bzenica

Skládka odpadov Bzenica – Uhlisko
Nová skládka, 2. a 3. kazeta, 2021
(pre Bzenex BMP s.r.o.)

Jakub

Cesta I/59 v B. Bystrici, časť Jakub
Skalné rútenie – protihavarijné opatrenia, 2021
(pre Slovenská správa ciest)

Banská Bystrica

Výrobná budova s administratívou
– FENIX
, dažďová kanalizácia, spevnené plochy a oplotenie, 2021-2022 (pre ELBE, s.r.o.)

Bratislava

Obytný súbor Galvaniho II
Centrum na Galvaniho ulici v Bratislave (sekcia A1 a A2), 2019-2022
(pre MartinDevelopment s.r.o.)

Liptovská Dúbrava

Havária na odkalisku č. 2
Okamžité protihavarijné opatrenia, 2019-2020
(pre Rudné bane, š.p.)

Zvolenská Slatina

Skládka odpadov Zvolenská Slatina
III. etapa, 2. časť, 2019-2020
(pre Spoločnosť Pohronie a.s.)

Budča

Dílerské a distribučné stredisko
Výstavba strediska Scania Slovakia, 2018-2019
(pre SCANIA SLOVAKIA s.r.o.)

Dunajská Lužná

Výstavba rodinných domov
Kompletná výstavba 16 rodinných domov, 2017-2018
(pre GRUNDER LUŽNÁ s.r.o.)

Livinské Opatovce

Skládka odpadov Chudá Lehota
II. etapa skládky na NO, 1. časť, 2016
(pre BORINA EKOS s.r.o.)

Dunajská Lužná

Bytový dom BD 01 a Bytový dom BD 02
Kompletná výstavba dvoch bytových jednotiek, 2015-2017
(pre ALEJ JABĹČKO, s.r.o.)

Bratislava – Petržalka

Polyfunkčný objekt – hotel Barok
Kompletná výstavba hotela, admin. časti a relax. centra, 2014-2019
(pre OK ZONE, s.r.o.)

Rovinka

Bytové domy B1-B4, Bytový dom A
Kompletná výstavba bytových domov, 2014-2017
(pre DT ROVINKA, s.r.o.)

Sliač

Golfové ihrisko Tri Duby
Výstavba golfového ihriska,
2004-2008
(pre MHC HRON, s.r.o.)

Mgr. Roman ŠKARBA

riaditeľ divízie ENVISTAV

tel.: 048 – 471 24 54
fax: 048 – 471 24 23
mobil: 0902 959 316

DIVÍZIA ENVISTAV
Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk