Vrtné práce

PENETROVACIE SÚPRAVY

DYNAMICKÁ PENETRAČNÁ SÚPRAVA NORDMEYER GEOTOOL LMSR-VK  PDF náhľad

Je zariadenie, ktoré umožňuje realizovať dynamické penetračné skúšky (DPS). Účelom DPS je určenie odporu zemín, poloskalných alebo mäkkých hornín, dynamickým zaťažením normovaného hrotu pádom závažia určitej hmotnosti z presne zadanej výšky. Prednostné použitie je v nesúdržných zeminách, kde je možné na základe korelačných vzťahov určiť mechanické vlastnosti týchto zemín, keďže klasickými metódami (napr. vrtné práce) nie je možné z týchto zemín odobrať neporušené vzorky. DPS umožňujú rýchle a nedeštruktívne posúdiť podložie stavby, zistiť rozhrania a hrúbky jednotlivých vrstiev, určiť niektoré pevnostné a deformačné charakteristiky, zistiť hĺbku únosného podložia, kaverny, overiť a kontrolovať kvalitu základovej škáry, násypov pri pozemných a dopravných stavbách, kontrolovať kvalitu a zhutnenie zemných konštrukcií a pod.

Základná hmotnosť súpravy
cca. 125 kg

Výška
2 340 mm

Šírka
780 mm

Dĺžka
785 mm

Maximálna dĺžka zarážaných tyčí
1 200 mm

Základná hmotnosť závažia – baranidla
10 kg + 20 kg + 20 kg, max. 50 kg

Výška pádu závažia
500 mm

VRTNÉ A VZORKOVACIE SÚPRAVY

VRTNÁ SÚPRAVA UGB 1VS  PDF náhľad

UGB 1Vs je hydraulicky ovládaný vrtný stroj na kolesovom podvozku GAZ66 s výbornou dostupnosťou v ťažšom teréne. Pohon hydraulického systému zabezpečuje dieselový motor namontovaný na plošine vrtnej súpravy. Súprava s priehradovou vrtnou lafetou je vhodná pre vŕtanie hydrogeologických vrtov/studní, monitorovacích vrtov a geologicko-prieskumných vrtov s použitím techník jadrového a nárazovo točivého vŕtania. Súprava v závislosti od geologického profilu vŕta do hĺbky max. 30 m.

ĽAHKÁ LAFETOVÁ VRTNÁ SÚPRAVA LUMESA SIG MOUNTY 2000/92H  PDF náhľad

Vrtná súprava LUMESA SIG MOUNTY 2000/92H je ľahká lafetová, hydraulicky ovládaná vrtná súprava určená na vŕtanie v ťažko dostupnom teréne v stiesnených priestoroch a na vŕtanie horolezeckou technikou.

Je to súprava so stavebnicovou konštrukciou namontovanou na vlastnom ráme, alebo na hydraulicky ovládaných ramenách rôznych stavebných strojov. Je určená na vŕtanie vrtov s priemerom 75-150 mm, rôznymi vrtnými technológiami hlavne v odvetví stavebnej geológie.

Max. krútiaci moment
5000 Nm-1

Hydraulická charakteristika
200 Bar, 100 l/min

Výkon pohonnej jednotky – naftový spaľovací motor
36 kW / 3000 ot/min-1

VRTNÁ SÚPRAVA FRASTE MITO-40  PDF náhľad

Fraste MITO-40 je hydraulicky ovládaný vrtný stroj s výplachovým čerpadlom na pásovom podvozku. Pohon hydraulického systému zabezpečuje dieselový motor namontovaný na plošine vrtnej súpravy. Súprava s variabilnou kinematikou vrtnej lafety je vhodná pre vŕtanie hydrogeologických vrtov, monitorovacích vrtov a geologicko-prieskumných vrtov s použitím techník vŕtania ponorným kladivom a technológiou rotary s použitím priameho vrtného výplachu. Súpravou je ďalej možné vŕtať jadrové vrty (aj wire-line), vrty v stavebnej geológii, najmä vrty pre mikropilóty, kotvy a klince a tiež vrty pre primárne okruhy tepelných čerpadiel.

Min./Max. šírka
1700 – 2300 mm

Max. výkon motora (3. stupeň)
74 kW

Max. výkon motora (4. stupeň)
90 kW

Zdvih rotačnej hlavy
2500 – 3500 mm

Sila ťahu nahor/nadol
40 kN

Max. krútiaci moment rotačnej hlavy
až do 12 kNm

Max. rýchlosť otáčania hlavy
až do 160 ot/min

Max. priemery zovretia
Ø 40 – 250 mm / Ø 60 – 280 mm

Hmotnosť
8100 kg

VRTNÁ SÚPRAVA PRAKLA RB-8  PDF náhľad

Prakla RB-8 je hydraulicky ovládaný vrtný stroj s výplachovým čerpadlom na pásovom podvozku. Pohon hydraulického systému zabezpečuje dieselový motor namontovaný na plošine vrtnej súpravy. Súprava s dvojitou rotačnou hlavou namontovanou na lafete je vhodná pre vŕtanie hydrogeologických vrtov, monitorovacích vrtov, sanačných vrtov, vrtov pre primárny okruh tepelného čerpadla a geologicko-prieskumných vrtov s použitím techník vŕtania ponorným kladivom a technológiou rotary s použitím priameho vrtného výplachu. Súpravou je ďalej možné vŕtať v stavebnej geológii, najmä vrty pre mikropilóty.

Motor
Caterpillar, 94 kW

Rotačná jednotka
Dvojitá rotačná hlava

Krútiaci moment hlavy 1
RH 2100, 2100 kNm

Krútiaci moment hlavy 2
RH 400, 400 kNm

Sila ťahu nahor/nadol
85 kN / 30 kN

Dĺžka stožiara
8034 mm

Max. otvorenie v potrubí
3819 mm

Potrubná brzda
Áno

Nosnosť navijaka
18 kN / 1,8 tony

VRTNÉ SÚPRAVY GEOPROBE

Vzorkovacie a vrtné súpravy Geoprobe sú hydraulicky poháňané zariadenia vyvinuté špeciálne pre oblasť životného prostredia. Použitím originálneho náradia môžeme vo vhodných podmienkach získať neporušenú vzorku vrtného jadra, hĺbkovo presne lokalizovanú vzorku zeminy, podzemnej vody a pôdneho vzduchu, objekt pre dlhodobý odber vzoriek podzemnej vody a pôdneho vzduchu a informácie o vodivosti (mernom odpore) hornín. Dosah vzorkovacích súprav je do cca 20-30 m v závislosti od geologického prostredia.

POJAZDNÁ VZORKOVACIA SÚPRAVA GEOPROBE 5400  PDF náhľad

Vrtná súprava na 2-nápravovom podvozku Mercedes 711 s uzávierkou zadnej nápravy a klimatizovaným laboratórnym priestorom. Súprava je uložená v nákladnom priestore auta, je vybavená lafetou s hydraulickým kladivom GH40. Hydraulické motory sú poháňané vznetovým motorom Mercedes-Benz.

Geoprobe 5400 je vzorkovacia vrtná súprava určená na vzorkovanie zemín, podzemných vôd a vzduchu do hĺbky cca. 25 m. Vrtné náradie tvoria tyče (31,8 mm), vzorkovače na zeminu, vzorkovače na vodu a pôdny vzduch a pomocné náradie.

SAMOHYBNÁ VZORKOVACIA A VRTNÁ SÚPRAVA GEOPROBE 66DT  PDF náhľad

Vrtná súprava na pásovom podvozku. Je ideálnym technickým zariadením pre vrtné práce v priemyselných halách a ťažko dostupnom teréne a na väčšie vzdialenosti sa prepravuje na dvojnápravovom prívesnom vozíku s nájazdovou rampou, ktorý je ťahaný terénnymi automobilmi Nissan alebo Mitsubishi. Súprava je vybavená lafetou a hydraulickým kladivom GH66. Je to vyšší a silnejší typový rad súpravy. Hydraulické motory sú poháňané vznetovým motorom Kubota.

Geoprobe 66DT je vzorkovacia a vrtná súprava určená na vzorkovanie zemín, podzemných vôd a vzduchu do hĺbky cca. 30 m. Vrtné náradie tvoria tyče (38,1 mm), vzorkovače na zeminu, vzorkovače na vodu a pôdny vzduch a pomocné náradie. Súprava Geoprobe 66DT je vybavená na rozdiel od predchádzajúcich modelov aj rotačnou vrtnou hlavou, ktorá umožňuje použiť technológiu jadrového a nárazovo-točivého vŕtania za pomoci jadroviek s priemerom 73-156 mm a dutých špirál do priemeru 156 mm. Hĺbkový dosah pri použití uvedených vrtných technológií je do 10-15 m.

Hmotnosť
2277 kg

Pracovná výška
3886 mm

Šírka
1219 mm

Výkon motora
40 kW

Prítlak
133 kN

Ťah
178 kN

VRTNÁ A SONDOVACIA SÚPRAVA SCHRAMM T660 ROTADRILL  PDF náhľad

SCHRAMM T660 Rotadrill je hydraulicky ovládaný vrtný stroj namontovaný na podvozku nákladného vozidla s kompresorom, ktorý poskytuje veľké množstvo vysokostlačeného vzduchu. Dieselový motor namontovaný na plošine poskytuje spoľahlivý pohon pre všetky hydraulické a pneumatické systémy. Robustný pohon rotácie vrcholovým motorom a účelná manipulácia s vrtnými rúrami v revolverovom zásobníku znamenajú vysokú produktivitu na pracovisku a viac času venovaného samotnému vŕtaniu.

Je vhodný pre vŕtanie v tvrdých horninách, a to hydrovrtov, monitorovacích vrtov a geologicko-prieskumných vrtov s použitím techník vŕtania ponorným kladivom a technológiou rotary s použitím priameho výplachu.

Podvozok
GMC Brigadier

Pohon
Detroit Diesel

Kompresor
Sullair; tlak 24 Atm; max. množstvo vzduchu 24 m/min

Otáčky rotačnej hlavy
0 – 130 / min

Prítlak
13,6 t

Max. vŕtania
450 mm

Max. dosah
250 m

VRTNÁ A SONDOVACIA SÚPRAVA UKB-500S  PDF náhľad

Pojazdná vrtná súprava UKB-500S je určená pre vŕtanie zvislých prieskumných vrtov do hĺbky 300 m s konečným priemerom 59 mm.

Je vybavená technológiou jadrového vŕtania s výplachom alebo vŕtania na sucho so špirálami. Vrtná súprava je namontovaná na podvozku terénneho nákladného automobilu URAL 375 s výbornou priechodnosťou v ťažkom teréne. Je taktiež vybavená priehradovou sklopnou vežou a hydraulicky poháňaným vrtným strojom SKB-4.

Technické parametre typu UKB-500S

Počiatočný priemer vrtu
156 mm

Konečný priemer vrtu
59 mm

 

Nosnosť veže

Na háku
5000 kg

V korune veže
10 000 kg

 

Rozmer vrtnej súpravy v transportnej polohe

Dĺžka
8 700 mm

Šírka
2 800 mm

Výška
3 530 mm

Vrtný stroj
SKB 4

Výplachové čerpadlo
typ NB-3

VRTNÁ A SONDOVACIA SÚPRAVA MASSENZA M-I-25  PDF náhľad

Massenza M-I-25 je hydraulicky ovládaný vrtný stroj s vysoko výkonným výplachovým čerpadlom na podvozku nákladného vozidla Iveco.

Pohon hydraulického systému zabezpečuje dieselový motor namontovaný na plošine vrtnej súpravy. Súprava je vhodná pre vŕtanie hydrogeologických vrtov, monitorovacích vrtov a geologicko-prieskumných vrtov s použitím techník vŕtania ponorným kladivom a technológiou rotary s použitím priameho vrtného výplachu a tiež vrty pre primárne okruhy tepelných čerpadiel. Dosah vrtnej súpravy je 500 m.

Podvozok
Iveco – pohon všetkých náprav

Pohon súpravy
dieselový motor

Výplachové čerpadlo
piestové s výkonom 2 m3/min

Otáčky rotačnej hlavy
0 – 200 / min

Prítlak
13,6 t

Max. vŕtania
450 mm

Max. dosah
500 m

Ing. Zoltán JASOVSKÝ

riaditeľ divízie ENVITEC

tel.: 048 – 471 24 63
fax: 048 – 471 24 23
mobil: 0902 959 339

DIVÍZIA ENVITEC
Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk