Vrtné práce

VŔTANÉ STUDNE

V rámci našich služieb vám ponúkame odvŕtanie a vystrojenie studní s hĺbkovým dosahom 0 až 500 m.
Divízia ENVITEC je vybavená niekoľkými, výkonnostne rozdelenými, vrtnými súpravami, ktoré pri vŕtaní používajú rôzne technológie vŕtania prispôsobené geologickým podmienkam na lokalite. Skúsení technici, vrtmajstri a naše skúsenosti sú zárukou kvalitne vybudovaného zdroja podzemnej vody. Výstrojný materiál studní je dodávaný od významných výrobcov zo Slovenska a Nemecka.
Kontaktujte nás a my vám spracujeme konkrétnu cenovú ponuku a navrhneme optimálnu technológiu.

VRTY PRE TEPELNÉ ČERPADLÁ

Sortiment nami ponúkaných služieb zahŕňa aj odvŕtanie a vystrojenie vrtov pre primárny okruh tepelného čerpadla. Naše dlhoročné skúsenosti bez jedinej reklamácie sú zárukou správneho a dlhodobého fungovania primárneho okruhu. Pre vystrojenie vrtov používame výhradne materiály a technológie renomovaných výrobcov s certifikátmi EU. Pri väčších inštaláciách zabezpečíme aj špeciálny „thermal response test“ poprípade doporučíme sekundárny okruh tepelného čerpadla. Naše technologické postupy sú prísne sledované a podliehajú systému riadenia spoločnosti ENVIGEO a.s., ktorý spĺňa požiadavky noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 18001:2007.
Kontaktujte nás a my vám spracujeme konkrétnu cenovú ponuku.

Ing. Zoltán JASOVSKÝ

riaditeľ divízie ENVITEC

tel.: 048 – 471 24 63
fax: 048 – 471 24 23
mobil: 0902 959 339

DIVÍZIA ENVITEC
Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk