Čo máme nové?

PRENÁJOM KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV V NOVOSTAVBE

Areál ENVIGEO, a.s. – Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

VYDANIE INFORMAČNEJ BROŽÚRY

Pri príležitosti 30 rokov existencie firmy

MEDAILA SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE HYDROGEOLÓGOV

Udelená za dlhoročnú spoluprácu

PAMÄTNÁ MEDAILA PRI PRÍLEŽITOSTI 80. VÝROČIA ZALOŽENIA ŠGÚDŠ

Udelená za dlhoročnú aktívnu spoluprácu

TERÉNNY PLYNOVÝ ANALYZÁTOR – ECOPROBE 5

Meranie skládkových plynov

ZAVEDENIE INOVATÍVNEHO PRODUKTU V SPOLOČNOSTI ENVIGEO

Projekt spolufinancovaný EÚ

Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk