Čo máme nové?

MEDAILA SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE HYDROGEOLÓGOV

Udelená za dlhoročnú spoluprácu

PAMÄTNÁ MEDAILA PRI PRÍLEŽITOSTI 80. VÝROČIA ZALOŽENIA ŠGÚDŠ

Udelená za dlhoročnú aktívnu spoluprácu

TERÉNNY PLYNOVÝ ANALYZÁTOR – ECOPROBE 5

Meranie skládkových plynov

ZAVEDENIE INOVATÍVNEHO PRODUKTU V SPOLOČNOSTI ENVIGEO

Projekt spolufinancovaný EÚ

Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk