VRTNÉ PRÁCE

Spoločnosť ENVIGEO rozšírila od roku 2001 na základe potreby trhu rozsah ponúkaných služieb.
Jednou z nich sú aj technické práce zamerané na vŕtanie a vzorkovanie hornín, zemín a podzemných vôd.

Technika a technológie

Spoločnosť ENVIGEO rozšírila od roku 2001 na základe potreby trhu rozsah ponúkaných služieb. Jednou z nich sú aj technické práce…

Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk